Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zamieszczamy taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadznia ścieków na terenie gminy Rawicz.