Spotkanie w sprawie przebudowy ulic Myśliwskiej i Cepurskiego

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza właścicieli działek przy ulicach Myśliwskiej i Cepurskiego na spotkanie, które ma na celu przedstawienie proponowanych parametrów ulicy w opracowywanej dokumentacji projektowej na przebudowę tych ulic wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.
Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz (sala sesyjna – na piętrze).