Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego publikujemy następujące ogłoszenia

1) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żołędnica" w obrębie geodezyjnym Żołędnica, gmina Rawicz;
2) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łaszczyn Wschód" w obrębie geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz;
3) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sarnówka Północ" w obrębie geodezyjnym Sarnówka, gmina Rawicz;
4) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rawicz Zachód - Sarnowa" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz;
5) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rawicz Północ - Sierakowo" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo, gmina Rawicz.