Informacja o wywieszeniu wykazu

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

informuje, że

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) zostały wywieszone na okres 21 dni niżej podane  wykazy nieruchomości, przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy w  trybie  bezprzetargowym :

- w dniu 09 stycznia 2014r. wykaz nieruchomości,stanowiących lokale mieszkalne

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej , przeznaczone do sprzedaży w

trybie bezprzetargowym, położone w :

Rawicz ul. 17 Stycznia 51 - lokal nr 7

Rawicz,ul. Staszica nr 1 - lokal nr 11

- w dniu 09 stycznia 2014r. wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Gminy

Rawicz, położonej w Słupi Kapitulnej ,oznaczonej w  operacie ewidencyjnym jako

część działki gruntu nr 587/1 o pow. ca 0,20 ha przeznaczone  do dzierżawy.

DO GÓRY