Informacja o wywieszeniu wykazów z dn. 4.-6.02 oraz 9.-10.02.2015 roku

BURMISTRZ  GMINY RAWICZ  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21  zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz. 518) w dniach 04, 05, 06, 09  i 10 lutego 2015r.  zostały wywieszone na okres 21 dni,  wykazy o przeznaczeniu do dzierżawy  w formie bezprzetargowej, nieruchomości użytkowanych na cele rolne, na rzecz dotychczasowych dzierżawców  i wnioskodawcy, na okres do trzech lat, położonych w niżej wymienionych obrębach: 

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 24.11.2014 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J. Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518) w dniu 24 listopada 2014r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy, na cele rolne, w trybie bezprzetargowym , na rzecz dzierżawcy i wnioskodawcy, położonej w obrębie Sarnowa, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 924, 656 oraz część działek o numerach 652 i 663/3 .

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 27.10.2014 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J. Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ) w dniu 27 października 2014r. został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne, w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy, położonej w Łąkcie oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 57/1 .
 

Ogłoszenie o zbyciu pojazdu pożarniczego

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Spraw Obywatelskich  zawiadamia, że ma na zbyciu następujący pojazd pożarniczy.

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 6 października 2014 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J. Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518) w dniu 06 października 2014r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne, w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy, położonej w Rawiczu oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 2005 .
 
 
 
 
 
 
DO GÓRY