Małe Kino Społecznościowe w Gminie Rawicz

Dnia 29 stycznia 2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował listę projektów po ocenie merytorycznej złożonych w konkursie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu 4.4.1: "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu". Na pierwszym miejscu listy rankingowej, z liczbą 41pkt. na 45 pkt. możliwych do uzyskania, uplasował się wniosek złożony przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski pt. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego".

Wniosek został złożony w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu, Gminy Grodzisk Wielkopolski, Kępińskiego Ośrodka Kultury, Gminy Kołaczkowo, Gminy Kostrzyn, Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku, Gminy Lądek, Gminy Łobżenica, Gminy Miedzichowo, Gminy Miłosław, Gminy Opalenica, Gminy Pobiedziska, Gminy Powidz, Domu Kultury w Rawiczu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Sielcu, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach, Gminy Sompolno, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie, Gminy i Miasta Tuliszków, Gminy Wierzbinek, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, Gminy Wolsztyn, Gminy Żerków, Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Trzcianka.

W ramach projektu o całkowitej szacowanej wartości 6.819.653,27 zł przewidziano wsparcie dla Domu Kultury w Rawiczu. Zadanie o wartości szacunkowej 380.131,41 zł obejmuje przebudowę pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Sierakowie na małą salę kinową, zakup projektora i niezbędnego umeblowania wraz z wyposażeniem. Wartość dotacji to 150.000,00 zł. Pozostałe środki finansowe będą pochodziły z budżetu Domu Kultury w Rawiczu. Spodziewanym efektem uruchomienia małego kina społecznościowego będzie reaktywacja klubu filmowego w Rawiczu oraz rozwój amatorskiej twórczości filmowej. Inwestycja przyczyni się do popularyzacji małych form filmowych, ekranizacji klasyki filmu w tym lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży uczącej się. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.

DO GÓRY