Dofinansowanie 17,5 mln zł na budowę infrastruktury rowerowej

Dnia 5 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014‑2020.

Projekt Lidera - Powiatu Rawickiego złożony wspólnie z partnerami: Gminą Rawicz i Gminą Pakosław pod nazwą: „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" uplasował się na 12 miejscu listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Całkowita szacowana wartość projektu to 21.280.030,02 zł, przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO to 17.521.376,58 zł, natomiast zadeklarowany wkład Partnerów to: Powiat Rawicki: 1.079.880,71zł, Gmina Rawicz: 1.572.814,39zł, Gmina Pakosław: 1.105.958,34zł. O szczegółach realizacji zadania poinformujemy wkrótce.

DO GÓRY