ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI W BUDYNKACH OŚWIATOWYCH GMINY RAWICZ

 

Zakończyła się realizacja 2 ważnych  projektów:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz” oraz „ Rozbudowa,  nadbudowa i  przebudowa  budynku gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawicz wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole” współfinansowanychz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pierwszy projekt został zrealizowany w ramach poddziałania 3.2.1 WRPO „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej„. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.  W wyniku realizacji projektu zmniejszy się roczne zużycie energii i spadnie emisja gazów cieplarnianych w budynkach: przedszkola nr 3, przedszkola nr 5 oraz zespołu szkół nr 2 w Rawicz-Sarnowa.

Drugi projekt objął przebudowę przedszkola przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu i został zrealizowany w ramach poddziałania 9.3.1 WRPO „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”, którego celem jest inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. W wyniku realizacji projektu poprawią się warunki bytowe przedszkola i nastąpi wzrost liczby dzieci korzystających z infrastruktury przedszkolnej.

Projekty zostały zrealizowane w okresie od lutego do września 2017r.  

Wykonawcą robótw budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Armii Krajowej była firma „JAN-MAR” z Brzeżan k. Góry. Wykonano: rozbiórkę tarasów, prace dociepleniowe i wykończeniowe budynku, instalację c.o. oraz elektryczną. Wartość wszystkich robót wyniosła 438.495,81 zł brutto.

Wykonawcą robót w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rawiczu – Sarnowie było Przedsiębiorstwo Techniczne Stanisław Snela ze Śmigla. Wykonano: oświetlenie zewnętrzne, chodniki, docieplenie dachu i elewacji budynku, instalację c.o, modernizację całej kotłowni oraz instalację elektryczną. Wartość wszystkich robót wyniosła 1.954.345,65 zł brutto.

Wykonawcą robót w budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Sarnowskiej 9a była firma RAWBUD Rawicz sp. z o.o. z Masłowa. Wykonano: prace przy kanalizacji deszczowej, prace wykończeniowe elewacji budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej,  posadzki, tynki wewnętrzne, malowanie, instalację c.o. i wentylację. Wartość wszystkich robót wyniosła 6.086.050,66 zł brutto.

Linki:

WRPO 2014-2020 – www.wrpo.wielkopolskie.pl