Będzie nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

 

Dnia 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Gminą Rawicz została podpisana umowa dofinansowania projektu "Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w Poddziałaniu 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Zadanie obejmuje budowę obiektu o następujących parametrach: wymiary boiska sali: 18,5 x 36 m, kubatura 17645,84 m³, powierzchnia zabudowy 1898,23 m², pow. użytkowa 2177,26 m². W obiekcie znajdą się laboratoria międzyszkolne: pracownia fizyczna, chemiczna i planetarium wraz z wyposażeniem.

Partnerem Gminy Rawicz w tym  przedsięwzięciu jest Powiat Rawicki, który z udziałem kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie przeprowadzi testy wiedzy teoretycznej wśród uczniów odbywających zajęcia w salach laboratoryjnych. Wynikiem tej współpracy będzie raport wraz z rekomendacjami dla nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych na poziomie szkoły podstawowej wraz z ukierunkowaniem na kontynuację kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Porozumienie o partnerstwie podpisane przez Gminę Rawicz z: Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym "Kadet", Uczniowskim Pływackim Klubem Sportowym "Wodnik" oraz Klubem Piłkarskim "Rawia" Rawicz pozwoli na przeprowadzenie testów sprawnościowych wśród kandydatów na uczniów do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu. Wyniki pomiarów testów sprawnościowych będą podstawą optymalizacji wykorzystania sali gimnastycznej na potrzeby organizacji zajęć z wychowania fizycznego pod kątem profesjonalnego uprawiania sportu przez uczniów Szkoły.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 636 352,06 zł, a współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 999 086,09 zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2018 r.

Projekt będzie realizowany łącznie z zadaniem "Rawicka akademia wiedzy i umiejętności" dla którego Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie w Poddziałaniu 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

DO GÓRY