Powstanie nowoczesne przedszkole przy ul. Sarnowskiej w Rawiczu

 

 
 

Dnia 25 stycznia 2017 r. Gmina Rawicz stała się beneficjentem środków finansowych w ramach projektu "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole". Inwestycja o wartości całkowitej 4.582.107,68 zł otrzyma 999.815,89 zł dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Poddziałanie 9.3.1 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej".
 
Obręb projektowanej inwestycji  tworzą dwa przylegające do siebie budynki: budynek po byłej kotłowni - jednokondygnacyjny oraz budynek główny - trzykondygnacyjny.
 
Do budynku głównego zostanie dobudowana klatka schodowa, a w ramach nadbudowy powstanie dodatkowa kondygnacja nad pomieszczeniami kotłowni. Przebudowie zostanie poddany cały kompleks, który rozbudowany o 79,8 m2  docelowo będzie posiadał 982,3m2. W wyniku inwestycji na parterze i piętrze budynku powstaną m.in. 4 sale zajęciowe dla 25 dzieci - każda z zespołami sanitarnymi oraz jedna sala dla 5 dzieci z cięższą niepełnosprawnością. Budynek będzie posiadał pokój dyrektora, pomieszczenia dla nauczycieli oraz personelu administracyjnego, gabinet lekarski, gabinet logopedy, sale specjalistyczne i wielofunkcyjne. Projekt oprócz zaplecza sanitarno - szatniowego przewiduje się także zagospodarowanie istniejących pomieszczeń na cele socjalne. Inwestycja zostanie zakończona w 2017 roku.
 
Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gminy Rawicz poprzez rozbudowę, przebudowę i nadbudowę przedszkola. Cel projektu umożliwi utworzenie nowych grup dla dzieci 3-4 letnich oraz  poprawę warunków opieki nad dziećmi w przedszkolu. Efektem projektu będzie zwiększenie liczby osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej z 160 (w 2016 r.) do 210 (w 2017 r.).

 

 

Gmina Rawicz uzyskała również dofinansowanie projektu pt. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”
 
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od września 2017 r. do sierpnia 2018 r.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia 50 miejsc przedszkolnych (2 nowe oddziały) w Przedszkolu nr 5 "Pod Grzybkiem" w Rawiczu. W ramach projektu zaplanowano realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, studia podyplomowe oraz kursy dla kadry pedagogicznej, a także doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 
Projekt zakłada zorganizowanie 980 h dodatkowych zajęć dodatkowych:
  • Realizacji dodatkowych zajęć kształcących słuch i rozwijających zdolności muzyczne
  • Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających funkcje poznawcze i sprawność manualną
  • Indywidualne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
  • Indywidualne zajęcia z arteterapii
  • Indywidualne zajęcia logopedyczne
  • Indywidualne zajęcia z psychologiem
  • Indywidualne zajęcia terapeutyczne Biofeedback
Planowane efekty: Realizacja powyższych celów bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celów szczegółowych podziałania 8.1.1 WRPO 2014+ poprzez wzrost o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 letnich na terenie Gminy Rawicz. 
Planowanym efektem projektu jest również podniesienie wiedzy i kompetencji 50 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, w tym o specjalnych potrzebach w ramach udziału w zajęciach dodatkowych i indywidualnych. Projekt zakłada również podniesienie wiedzy i kompetencji 3 nauczycielek biorącej udział w kursach oraz studiach podyplomowych.
 
Wartość projektu: 573 380,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 487 373,00 zł
DO GÓRY