Uzgodnienia drogowe


 

 Uzgodnienie przyłącza w ciągu drogi gminnej i opinia w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego

 Zajęcie pasa drogi gminnej

 Zajęcie pasa drogi wewnętrznej

 


 Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

 Uzgodnienie przebiegu i określenia warunków prowadzenia robót w pasie drogowym

 Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 Wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, drogi gminnej/drogi wewnętrznej

 Zezwolenie na lokalizację zjazdu

 Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym

 Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż wymagana w art. 43 ustawy z dnia 21.03.2007 r., o drogach publicznych