Plan gospodarki niskoemisyjnej

UCHWAŁA NR XXIII/241/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawicz