Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rawicz

 
Na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawicz niezbędna jest rzetelna inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta. Dlatego prosimy właścicieli domów jednorodzinnych, zarządy spółdzielni oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców o wypełnienie stosownej ankiety.
 
Ankieta jest istotnym źródłem informacji, na jej podstawie opracowany zostanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Wypełnienie ankiety nie zobowiązuje do jakichkolwiek działań, ankiety nie będą również upubliczniane.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest obligatoryjnym załącznikiem podczas starania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, środków krajowych i regionalnych. Niewypełnienie ankiety skutkuje niewpisaniem inwestycji do Planu, a to zamyka drogę na uzyskanie dofinansowania.
 
Bardzo ważny jest udział mieszkańców w opracowaniu Planu, dlatego prosimy o wypełnienie poniższych ankiet.
 
Wypełnione ankiety proszę przesyłać na adres: dagmara.dragan@atrium-grupa.eu lub pocztą na adres Wykonawcy:
 
Atrium Grupa Doradcza
B. Bańczyk, A. Żandarska Sp. J. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań
 
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: tel. 603 959 901, e-mail: dagmara.dragan@atrium-grupa.eu