Gminna Tarcza Antykryzysowa

Program Pomocowy Gminy Rawicz

Pragnąc pomóc rawickim przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu oferujemy możliwość skorzystania z:
 
 • odroczenia terminu płatności podatku (maksymalnie do 6 miesięcy);
 • rozłożenia zapłaty podatku na raty, (po określeniu liczby i wysokości rat - maksymalnie do końca 2020 r.);
 • ewentualnego umorzenia odsetek za zwłokę;
 • odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu czynszu w miesiącach kwiecień i maj 2020 r. za lokale użytkowe oraz inne nieruchomości wynajmowane lub wydzierżawiane przedsiębiorcom, a będące własnością Gminy Rawicz;
 • przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r - wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
 • zawieszenia na okres epidemii naliczania opłaty prolongacyjnej - naliczanej przy odraczaniu lub rozkładaniu podatku na raty i wynoszącej 50% wysokości odsetek za zwłokę.
 
Wszystkie informacje i dokumenty dostępne są tutaj:
 1. http://bip.rawicz.pl/artykul/863/8140/program-pomocowy-gminy-rawicz?fbclid=IwAR3j2jZwj-E8MV4Nf_0zYjoK0y4u8_YJdWXHo47L2dDjdDzMnZMGggI9lAU
 2. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/621163/Zarz%C4%85dzenie-455_2020?fbclid=IwAR2380G8XZfnTApSl6lvApJCPyieNLIXw3v1lji4yLnBAEpPd2leijrNjqQ
 3. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/621820/Uchwa%C5%82a-XXI_241_20
 4. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/621815/Uchwa%C5%82a-XXI_242_20
 
 • Rawicz jako udziałowiec SFPK w Gostyniu wspiera przedsiębiorców poprzez bezpłatne poręczenia w czasie epidemii COVID-19, jak również:
  - dodatkowy 6-miesięczny okres poręczenia do istniejących zobowiązań kredytowych;
  - poręczenie na okres karencji w spłacie kredytu;
  - 100 mln złotych na poręczenia kredytów, pożyczek;
  - 20 mln złotych na odnawialną linię wadialną.
 • W ramach współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK":
  - dostęp do szkoleń i webinariów dla przedsiębiorców
  - możliwość rejestracji w portalu "Strefa Biznesu" - https://kooperacja.invest-park.com.pl/.
  Portal pozwala przedsiębiorcom na wymianę informacji dotyczących pracowników oraz produktów i usług.
 
 • Nastąpiło przesunięcie terminów opłat za 2020 rok z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – z 31 marca do 30 czerwca 2020 r.  – na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 


Powiatowy Urząd Pracy

Przedsiębiorco, Powiatowy Urząd Pracy realizuje wnioski na:

 • niskooprocentowaną pożyczkę z funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych
 • ofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla MŚP
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych
 
 
 

Rządowa Tarcza Antykryzysowa

Przedsiębiorco, w jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje o przysługującym Ci wsparciu z pakietu Tarczy Antykryzysowej.

 

Wyszukaj wsparcie dla swojej firmy:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

 

 

 

 

 
 
 
DO GÓRY