Wydział Inwestycji i Rozwoju

Celina Pilżys-Kosmatka - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju, tel. (65) 546 54 35
Aleksandra Szymanowska – zastępca naczelnika, tel. (65) 546 54 22
Elżbieta Skrzypek - zastępca naczelnika, tel. (65) 546 54 27

 
- Zespół Inwestycji
 • Urszula Duda - inspektor, tel. (65) 546 54 26
 • Roman Kaczmarek - inspektor, tel (65) 546 54 24
 • Monika Ryba - inspektor, tel. (65) 546 54 24
 • Jacek Jankowiak - pomoc administracyjna, tel. (65) 546 54 54
 • Tomasz Witkowski - inspektor, tel. (65) 546 54 54

- Zespół Drogowy - tel. (65) 546 54 27

 • Halina Wybierała - inspektor tel. (65) 546 54 27
 • Marzena Brzozowska - podinspektor tel. (65) 546 54 27
 • Daria Piotrowska-Kaczmarek - podinspektor, tel. (65) 546 54 19

- Zespół Planowania Przestrzennego - tel. (65) 546 54 38

 • Barbara Węcłaś - inspektor 
 • Marzena Rapior - podinspektor
 • Joanna Lewandowska - podinspektor
 • Agata Wycisk - inspektor
 • Paulina Kowalska - inspektor

- Zespół Gospodarki Gruntami

 • Przemysław Mórawski - inspektor, tel. (65) 546 54 40
 • Jadwiga Skotarek - podinspektor, tel. (65) 546 54 37

- Zespół Ochrony Środowiska

 • Dariusz Domaniecki - inspektor, tel. (65) 546 54 39
 • Katarzyna Górczak - inspektor, tel. (65) 546 54 36
 • Tomasz Kowalski - podinspektor, tel. (65) 546 54 36
DO GÓRY