Współpraca zagraniczna z Czechami

W dniach 4-6 kwietnia Burmistrz Gminy Rawicz - Grzegorz Kubik złożył wizytę Staroście Strakonic. Celem oficjalnej delegacji były rozmowy o możliwościach współpracy miast, które połączyły tradycje ludowe. Wizyta w Czechach to pokłosie działań Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w kierunku nawiązania trwałej i owocnej współpracy międzynarodowej. Działania te rozpoczęły się stricte w ubiegłym roku poprzez realizację projektu wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Rawicz - urbs semper aperta).

 

 
W efekcie rozmów podjętych w Strakonicach przygotowano list intencyjny o partnerstwie, w którym zakłada się współpracę na gruncie społecznym, kulturalnym i samorządowym. Rozważone zostały m.in. kwestie integracji seniorów, wymiany doświadczeń dzieci i młodzieży, realizacje projektów kulturalnych, sportowych i turystycznych. Rozmowy w zakresie kultury prowadzili Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu - Dariusz Taraszkiewicz, Prezes Fundacji Dudziarz.eu - Michał Umławski oraz František Christelbauer - dyrektor ośrodka kultury w Strakonicach.
Delegacja czeska będzie gościła w Rawiczu jeszcze w tym roku. 
O kolejnych krokach podjętych w kierunku nawiązania oficjalnej już współpracy będziemy mieszkańców na bieżąco informować. 
-------------
Miasto Strakonice leży w kraju południowoczeskim. Samorząd strakonicki posiada zagranicznych partnerów, jednak - jak podkreślali Starostowie - współpraca z Rawiczem niesie całkiem nową jakość ze względu na wielość wspólnych interesów.
-------------
W fotorelacji przybliżamy Państwu miejsce, w którym przyjęto rawicką delegację z wielką gościnnością i sympatią. Strakonice to urokliwe miejsce, które - dzięki nawiązanej współpracy - będzie mógł odwiedzić niejeden mieszkaniec gminy Rawicz.
 
Więcej na naszym portalu społecznościowym: Delegacja Gminy Rawicz w Czechach