Nagroda Richezy dla Hansestadt Attendorn

Nasze miasto partnerskie Hansestadt Attendorn otrzymało Nagrodę Richezy za zasługi dla porozumienia niemiecko-polskiego.

Nagroda Richezy jest przyznawana do 2009 roku, a jej inicjatorem jest ówczesny premier Nadrenii-Północnej Westfalii Jürgena Rüttgersa. Nagroda jest fundowana przez Ministra Spraw Federalnych i Europejskich oraz Spraw Międzynarodowych w Nadrenii-Północnej Westfalii.

Więcej informacji na ten temat w artykule w języku niemieckim.

Na zdjęciu młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Partnerstwa Miast

DO GÓRY