Podsumowano pierwsze spotkania grup inicjatywnych

 24 października Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej zorganizowało spotkanie podsumowujące pierwsze wizyty grup inicjatywnych współpracujących miast - Rawicza i Attendorn.

24 października Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej zorganizowało spotkanie podsumowujące pierwsze wizyty grup inicjatywnych współpracujących miast - Rawicza i Attendorn. Dyskusji poddano pobyt grupy niemieckiej w Rawiczu oraz rewizytę w Attendorn. Przygotowana została też prezentacja z dotychczasowych działań oraz relacja zdjęciowa z wyjazdów, które miały miejsce we wrześniu i październiku. Omówiono też aktualnie podejmowane inicjatywy, m.in. możliwości pozyskiwania kolejnych środków finansowych na działania międzynarodowe.