Grupa uczniów nauczania języka polskiego z Attendorn wraz z nauczycielką Haliną Böhm złożyła wizytę w ratuszu Burmistrzowi Attendorn Christianowi Pospischilowi z najlepszymi życzeniami noworocznymi.
 
 
 
 
 
 
 

Świąteczna wizyta naszej delegacji w Attendorn

W dniach 6-8 grudnia włodarze Gminy Rawicz przebywali w delegacji w mieście partnerskim Attendorn. To pierwsza wizyta burmistrzów w Niemczech od momentu podpisania listu intencyjnego. Celem wizyty było m.in. ustalenie planu oraz określenie, na jakich płaszczyznach będą się odbywały działania na najbliższe miesiące. Omówiono m.in. współpracę szkół (przyszłoroczne wymiany dzieci i młodzieży), spotkanie z grupą inicjatywną i sektorem biznesowym oraz udział przedstawicieli mieszkańców w wydarzeniach w obu miastach. Nasza delegacja wręczyła przedstawicielom mieszkańców Attendorn zaproszenie na 8. edycję 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu. Z zaproszenia zamierzają skorzystać! Dzięki nawiązanej współpracy m.in. Festiwal Sportu ma szansę stać się międzynarodową imprezą. Wcześniej podobne zaproszenie otrzymali sportowcy z czeskich Strakonic.

Stanowisko Rady Miejskiej Gminy Rawicz

18 października podczas XLII sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia intencji nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Rawicz z miastem Attendorn. Pozytywna decyzja radnych oznacza możliwość podjęcia kolejnych kroków na gruncie wielokierunkowej współpracy zagranicznej. Planowane kierunki działań zostały ujęte w liście intencyjnym konsultowanym przez środowiska obu samorządów. 

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Gminą Rawicz i Hansestadt Attendorn

13 października Włodarze Gminy Rawicz i Hansestadt Attendorn (Niemcy) podpisali pierwszy formalny dokument o współpracy miast. Zapisy listu intencyjnego dają podstawę do dalszych rozmów, dając obu miastom szansę na wielokierunkowy rozwój. Biorąc pod uwagę historię rawickiego samorządu, dzień 13 października jest dniem szczególnym, bowiem Rawicz nigdy formalnie nie zawiązał partnerstwa z zagranicznym samorządem. 

Dziękujemy wszystkim członkom grupy inicjatywnej - przedstawicielom grup mieszkańców - za włączenie się w prace nad treścią dokumentu oraz obecność podczas rozmów z delegacją niemiecką. To nasz wspólny sukces! 

18 października podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz głos w tej sprawie zabiorą radni, którzy mieli swoich przedstawicieli podczas międzynarodowych rozmów. 
 

Galeria zdjęć z wizyty delegacji z Attendorn w Rawiczu dostępna TUTAJ.

Treść listu intencyjnego dostępna TUTAJ.

Zapraszamy również na stronę miasta Attendorn: www.attendorn.de

DO GÓRY