2019 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŻYLICACH - ZAKOŃCZONO ETAP I

Zakończono roboty zaplanowane w ramach pierwszego etapu przebudowy drogi gminnej w Żylicach. 15 listopada 2019 roku dokonano końcowego odbioru robót przeprowadzonych w ramach inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawcą robót było konsorcjum firm, którego liderem było Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas-K. Głuszko Sp. J. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 111 w Górze, natomiast partnerem zostało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o., mieszczące się przy ul. Bema 33, w Lesznie.
Kwota umowna, na którą została podpisana umowa to 2.814.629,75 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.407.914,00 zł ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Termin realizacji mijał 31 października 2019 r. - został on dotrzymany.
 
 
 
 
 
 
DO GÓRY