Data podpisania umowy: 25 listopada 2016 roku

Termin realizacji zadania: 31.05.2017 r.

Wartość odebranych robót brutto wyniosła:  28.863,17 zł

Wkład finansowy mieszkańców ul. Miodowej: 14.431,66 zł

Wykonawca: EKA – BRUK Zakład Brukarski sp. z o.o. z siedzibą w Załęcze 7, 63-900 Rawicz

 

Data podpisania umowy: 26 sierpnia 2016 roku
Termin realizacji zadania: 30 kwietnia 2017 roku.
Wartość odebranych robót brutto w 2016 roku wyniosła 68.058,69 zł
Wartość odebranych robót brutto w 2017 roku wyniosła 34.944,72 zł
Wykonawca: EKA – BRUK Zakład Brukarski sp. z o.o. z siedzibą w Załęczu 7, 63-900 Rawicz
Inspektor nadzoru: Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane ul. Nowowiejskiego 26 63-900 Rawicz
 
 

Termin realizacji zadania: 30.11.2017 r.

Wykonawca: Marcin Samol ROBSETT z siedzibą w Pakosławiu

Wartość przedmiotu zamówienia: 124 046,36 zł

Zakres działania:

- Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej)

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.

 

Termin realizacji zadania: 18.12.2017 r.

Wykonawca: Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR Marek Żurek, ul. Gajowa 1, 63-900 Rawicz

Wartość przedmiotu zamówienia: 87.195,71 zł

 
 
 
 
 
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.

Termin realizacji zadania: 30.11.2017 r. (naliczane kary umowne)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń z siedzibą w Grabonogu

Wartość przedmiotu zamówienia: 792.028,06 zł

 

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.

 

Termin realizacji zadania: 18.12.2017 r.

Wykonawca: Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX z siedzibą w Rawiczu

Wartość przedmiotu zamówienia: 53.591,10 zł

 

 

 

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Data podpisania umowy:  28 listopada 2016 roku
Termin realizacji zadania: 19 czerwca 2017 roku
Wartość odebranych robót brutto wyniosła 117.504,72 zł
Wykonawca: Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” ul. Gajowa 1,  63-900 Rawicz
Inspektor nadzoru: Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" ul. J. Miedzińskiego 6H/10, 63-900 Rawicz

 
 
 
 

(zakres I)
Data podpisania umowy: 29 grudnia 2016 roku
Termin realizacji zadania: 31.05.2017 r.
Wartość odebranych robót brutto: 246.860,58 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna ul. Wrocławska 111, Góra 56-200
Inspektor nadzoru: Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane ul. Nowowiejskiego 26 63-900 Rawicz
 
 
 
 

Termin realizacji zadania: 29.12.2017 r.

Wykonawca: Marek Żurek MAŻUR Zakład Usług Ogólnobudowlanych z siedzibą w Rawiczu

Wartość przedmiotu zamówienia: 247.023,74 zł

Zakres działania:

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej
 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Data podpisania umowy: 29 grudnia 2016 roku
Termin realizacji zadania: 31.05.2017 r.
Wartość odebranych robót brutto wyniosła 114.891,10 zł
Wykonawca: EKA – BRUK Zakład Brukarski sp. z o.o. z siedzibą w Załęcze 7, 63-900 Rawicz
Inspektor nadzoru: Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" ul. J. Miedzińskiego 6H/10, 63-900 Rawicz.
 
 
 
 
 
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
 

Data podpisania umowy:   04 lipca 2017 roku
Termin realizacji zadania: 31 października 2017 r.
Wartość odebranych robót brutto wyniosła 217.983,95 zł
Wykonawca: Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru ul. Poznańska 6 63-900 Rawicz
Inspektor nadzoru: Jakub Starczewski STARPROJEKT z siedzibą w Niedźwiadkach 11, 63-900 Rawicz
 
 
 
 

Data podpisania umowy:  29 grudnia 2016 roku
Termin realizacji zadania: 31.05.2017 r.
Wartość odebranych robót brutto wyniosła 55.620,54 zł
Wykonawca: FHU NALTEL – COPM Jolanta Nalepa z Jastrzębia Zdrój
Inspektor nadzoru: Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" ul. J. Miedzińskiego 6H/10, 63-900 Rawicz

 
 
 

Termin realizacji zadania: 17.07.2017 r.

Wykonawca: RAWBUD Rawicz Sp. z o.o. z siedzibą w Masłowie

Wartość przedmiotu zamówienia: 6.086.050,66 zł,

Dofinansowanie: 797.479,74 zł oraz 1.158.520,76 zł

 

 

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.

 

Termin realizacji zadania: 30.09.2017 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Techniczne Stanisław Snela ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel
Wartość przedmiotu zamówienia: 1.954.345,65 zł 
Dofinansowanie: 1.256.341,56 zł

 
 
 
 
 
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

DO GÓRY