W piątek, 12 października zakończone zostały prace związane z renowacją muszli koncertowej oraz drewnianych wiat przy Domu Kultury w Rawiczu. Wykonawcą była firma Pana Kowalskiego z Szymanowa. Efekt inwestycji jest imponujący. Do końca roku wymieniona zostanie jeszcze nawierzchnia pomiędzy muszlą a wiatami. Wykonawcą tych prac będzie firma Pana Krzysztofa Rogali z Sobiałkowa. Teren zostanie w całości udostępniony dla spacerowiczów po kompleksowym zakończeniu inwestycji.

W ostatnich dniach zakończone zostały prace związane z utwardzeniem drogi gminnej w Szymanowie. Mamy nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni z inwestycji. Ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej zapewni im komfortowy dojazd do posesji. Prace wykonywała firma Pana Krzysztofa Rogali z Sobiałkowa. Na uwagę zasługuje jakość wykonanych robót, która podczas czynności odbiorowych nie budziła zastrzeżeń. Mamy nadzieję, że taki poziom utrzymają również inne firmy.

Dzisiaj (10.09.2018) dokonano odbioru inwestycji na ul. Jastrzębiej. W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej oraz chodnik.Wykonawcą był Pan Marek Żurek, prowadzący działalność gospodarczą pn. "MAŻUR".

Zakończono przebudowę drogi gminnej w Żylicach na odcinku od skrzyżowania z drogą 810644P w kierunku torów kolejowych. W piątek 07.09.2018 nastąpił oficjalny odbiór inwestycji. Wykonawcą robót była firma: Krzysztof Rogala - Usługi Sprzętem Budowlanym.
W zakresie inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 608 m2 wraz z chodnikiem.

W ostatnich dniach został zakończony II etap prac związanych z przebudową dróg o nawierzchni szutrowej na drogi o nawierzchni tłuczniowej.

W dniu 11 czerwca odbył się odbiór sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4.

 

 

 

 

 

Termin realizacji zadania: 15.05.2018 r.

Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka, Taczanów Długi 47, 63-300 Pleszew

Wartość przedmiotu zamówienia 661.736,12 zł (dwa pakiety)

Miejscowości: Stwolno, Załęcze, Zawady, Dębno Polskie, Kąty, Izbice, Rawicz, Sarnowa, Szymanowo, Łaszczyn.

Prace zostały zakończone.

Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim

Etap I - wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodnika od skrzyżowania z ul. Rawicką do działki P. Gregora.

Prace zostały zakończone.

Data podpisania umowy: 14.06.2017 r.
23.02.2018 roku - obiekt ostatecznie dopuszczony do użytkowania
Wartość odebranych robót: 1 242 000 zł brutto
Wykonawca: ZAKŁAD BUDOWLANY MICHALAK SP Z O.O.z siedzibą w Lesznie
Inspektorzy nadzoru:
Pan Zenon Borowicz – branża elektryczna,
Pan Zdzisław Iżykowski – branża sanitarna,
Pan Henryk Ciesielski – branża konstrukcyjno-budowlana,
Pan Sebastian Czarnik – branża drogowa

 

Termin realizacji zadania: 21 sierpnia 2017 roku

Wykonawca: P.H.U. „CHOD-DRÓG Andrzejewski Przemysław, ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia

Wartość przedmiotu zamówienia: 234.098,75 zł

Dofinansowanie: 116.250,00 zł

 

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

Termin realizacji zadania: 19.05.2017 r.

Wykonawca: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska z siedzibą w Lesznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 178.879,81 zł

 

 

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

Termin realizacji zadania: 28.04.2017 r.

Wykonawca: EducariumSp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Wartość przedmiotu zamówienia: 207.791,27 zł

 

 

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

Termin realizacji zadania: 30.06.2017 r.

Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa Maciej Bzdęga ul. Szkolna 54, 63-830 Pępowo

Wartość przedmiotu zamówienia: 248.739,67 zł

 

 

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

Termin realizacji zadania: 30.06.2017 r.

Wykonawca: Zakład Budowlany „JAN-BUD” Janusz Piskorski Zalesie Wielkie 62, 63-740 Kobylin

Wartość przedmiotu zamówienia: 252.627,07 zł

 

 

 

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

DO GÓRY