Zrealizowany został wniosek złożony przez Radę Osiedla Sarnowa w ramach akcji "Podwórko talentów Nivea". W Sarnowie powstał plac zabaw za równowartość 250 tysięcy złotych.
 
 
 

W środę, 28 sierpnia 2019 roku, roboty dotyczące przebudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Wały Kościuszki oraz Wojska Polskiego na skrzyżowanie typu rondo zostały odebrane. Drobne usterki wykonawca naprawi do końca tygodnia. 

 

Przypominamy mieszkańcom, że nadal nie przywrócono przejazdu na odcinku koło Szkoły Podstawowej nr 3.

 

 

 

Dnia 30  listopada 2018 r. dokonano technicznego końcowego odbioru robót. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o długości 920 m, budowę chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, odwodnienie drogi.

Została zakończona budowa chodnika z kostki brukowej betonowej we wsi Kąty. Wykonawcą była firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych "MAŻUR" z Rawicza.

Zakończono przebudowę ul. Kołłątaja w Masłowie.

Dnia 26 października 2018 r. dokonano odbioru robót dotyczących przebudowy drogi wewnętrznej w Wydawach.

W piątek, 12 października zakończone zostały prace związane z renowacją muszli koncertowej oraz drewnianych wiat przy Domu Kultury w Rawiczu. Wykonawcą była firma Pana Kowalskiego z Szymanowa. Efekt inwestycji jest imponujący. Do końca roku wymieniona zostanie jeszcze nawierzchnia pomiędzy muszlą a wiatami. Wykonawcą tych prac będzie firma Pana Krzysztofa Rogali z Sobiałkowa. Teren zostanie w całości udostępniony dla spacerowiczów po kompleksowym zakończeniu inwestycji.

W ostatnich dniach zakończone zostały prace związane z utwardzeniem drogi gminnej w Szymanowie. Mamy nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni z inwestycji. Ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej zapewni im komfortowy dojazd do posesji. Prace wykonywała firma Pana Krzysztofa Rogali z Sobiałkowa. Na uwagę zasługuje jakość wykonanych robót, która podczas czynności odbiorowych nie budziła zastrzeżeń. Mamy nadzieję, że taki poziom utrzymają również inne firmy.

Dnia 08 października 2018 r. dokonano odbioru robót dotyczących przebudowy drogi wewnętrznej tzw. „Kurzej” w Słupi Kapitulnej.

Dnia 08 października odebrana została ścieżka pieszo-rowerowa Masłowo-Załęcze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku 485 m od ul. Żniwnej w kierunku Załęcza.

 

Dzisiaj (10.09.2018) dokonano odbioru inwestycji na ul. Jastrzębiej. W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej oraz chodnik.Wykonawcą był Pan Marek Żurek, prowadzący działalność gospodarczą pn. "MAŻUR".

Zakończono przebudowę drogi gminnej w Żylicach na odcinku od skrzyżowania z drogą 810644P w kierunku torów kolejowych. W piątek 07.09.2018 nastąpił oficjalny odbiór inwestycji. Wykonawcą robót była firma: Krzysztof Rogala - Usługi Sprzętem Budowlanym.
W zakresie inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 608 m2 wraz z chodnikiem.

W ostatnich dniach został zakończony II etap prac związanych z przebudową dróg o nawierzchni szutrowej na drogi o nawierzchni tłuczniowej.

W dniu 11 czerwca odbył się odbiór sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4.

 

 

 

 

 

DO GÓRY