2019 | ETAP I PRZEBUDOWY DROGI W ŻYLICACH

Trwa przebudowa drogi gminnej w Żylicach. Wykonaniem robót zajęło się Przedsiębiortstwo Drogowo-Melioracyjne "DROGOMEL" A.Skoczylas – K.Głuszko Spółka Jawna – lider konsorcjum  oraz partner konsorcjum - Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o. o. 

Kwota umowna brutto za wykonanie prac wynosi 2 814 629,75 zł.

 

 

 

 

 

 

DO GÓRY