Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych

W ostatnich dniach BZPF wysłało zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych do zaufanych biur projektowych w zakresie poniższych zadań:

1) budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu,
2) budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Żwirowej,
3) budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE,
4) budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie,
5) utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn,
6) budowa chodnika we wsi Kąty.