Zamknięcie przejazdu w ciągu ul. Półwiejskiej 5.10.2019 r.

Wykonawca Robót Spółka TORPOL S.A. informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu związanej z zamknięciem przejazdu w km 61+394 w ciągu ul. Półwiejskiej w dniach  05.10.2019 r. -  do 08/09.10.2019 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (półwiejska 5.10.2019.pdf)półwiejska 5.10.2019.pdf[ ]1612 kB

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Rawicz, w ramach przedsięwzięcia: "Przebudowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie wraz z budową kanalizacji deszczowej".

 

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie Wojewody.pdf)Obwieszczenie Wojewody.pdf[ ]481 kB

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zawiadamia o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii Rawicz - Góra.  

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie RDOŚ.pdf)Zawiadomienie RDOŚ.pdf[ ]675 kB

Zamknięcie przejazdu w km 60+209 Kąty - Folwark

Wykonawca robót Spółka TORPOL S.A. informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu związanej z zamknięciem przejazdu w km 60+209 Kąty - Folwark z dniem 02.10.2019r. Według informacji przekazanej przez Wykonawcę zamknięcie będzie trwało 1-2 dni.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Kąty Rawicz.pdf)Kąty Rawicz.pdf[ ]1331 kB

Budowa ścieżki rowerowej Rawicz-Osiek - zapraszamy do składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu ogłosił przetarg na budowę ścieżki rowerowej Rawicz-Osiek. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.09.2019 r., godzina: 10:00.

 

 

 

 

Umowa na rewitalizację rynku podpisana

Dnia 28 września 2019 roku podpisano umowę na rewitalizację rynku. Podpisy na dokumentach złożyli burmistrz Grzegorz Kubik oraz prezes zarządu Polskie Surowce Skalne SP. z o.o. Grupa Budowlana Anna Czeszejko-Sochacka.
 
Więcej informacji wkrótce.
DO GÓRY