Przedsięwzięcie pod nazwą: „EKOLEŚNA WIARUCHNA – LAS BLIŻEJ NAS – obszar edukacyjno-przyrodniczy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęczowa Wiaruchna” w Masłowie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 r. – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 74 614,50 zł, w tym 36 650,00 zł to dotacja WFOŚiGW w Poznaniu a 37 964,50 to środki własne gminy Rawicz.

Zakończenie prac związanych z nasadzeniami śródpolnymi – II etap

W listopadzie 2018r. zakończyły się prace związane z realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienia śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II".

Dotacja WFOŚiGW do wymiany pieca w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu przyznał Gminie Rawicz dotację w wysokości 8.815,00 zł na projekt: 

Kolejna edycja zadrzewień śródpolnych z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu

Przedsięwzięcie pod nazwą "Zadrzewienia środpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II" o wartości 15.228,00 zł uzyskało dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 70% tj. 10.659,60 zł.

Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz

W listopadzie 2017 r. zakończyły się prace związane z realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz". Nasadzenie zostały wykonane przy następujących drogach:
- na odcinku drogi gminnej Konarzewo – Dąbrówka – 120 szt. pęchęrznica kalinolistna Luteus, 120 szt. -  pęcherznica kalinolistna Diabolo, 200 szt. – róża pomarszczona,
- na ul. 1000 - lecia w Rawiczu – 46 szt. klon zwyczajny,
- na odcinku drogi gminnej w Kątach – 12 szt. lipa drobnolistna,
- na odcinku ścieżki rowerowej Rawicz – Sarnowa – 60 szt. jesion wyniosły.
DO GÓRY