Pierwsze umowy w ramach inwestycji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu z Wykonawcami podpisane

 

W dniu 14.03.2017 r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 18, 64-920 Piła, reprezentowanym przez Pana Marka Borowiaka – Prezesa Zarządu i Pana Wiesława Patelskiego – Wiceprezesa Zarządu. Do postępowania przystąpiły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 18, 64-920 Piła. Wartość oferty wyniosła 99 500,00 zł netto. Wykonanie umowy ma nastąpić do dnia 30.04.2017 r.

 

Natomiast w dniu 11.04.2017 r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a Biurem Inwestorskim Janusz Rybka z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław reprezentowanym przez Pana Janusza Rybkę – właściciela. Do postępowania przystąpiło pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław. Wartość oferty wyniosła 376 000,00 zł netto. Umowa ma zostać zrealizowana do dnia 31.12.2020 r.

DO GÓRY