Oczyszczalnia ścieków w Rawiczu zostanie przebudowana i rozbudowana

 

Dnia 23 sierpnia 2016r. Gmina Rawicz podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Rawicz, a Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu będzie odpowiedzialny za realizację i wdrożenie przedsięwzięcia.

Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 29.707.653,67 zł, w tym dofinansowanie jakie Gmina Rawicz ma otrzymać z Program Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 wynosi 15.397.259,52 zł.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni obejmuje prace w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz gospodarki osadowej.

 

Celem projektu jest przede wszystkim:

- zwiększenie przepustowości oczyszczalni dla zapewnienie  przyjęcia większej ilości ścieków w okresie intensywnych opadów,

- poprawa oczyszczania ścieków, w szczególności w zakresie redukcji azotu,

- poprawa gospodarowania osadami ściekowymi,

- zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.