A- A A+

Zawiadomienia o imprezach masowych


 

Informacja o zbiórkach publicznych
Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych z dniem 18 lipca 2014r., WSO UM nie wykonuje już zadań wynikających z nowych przepisów dotyczących zbiórek publicznych.
Zadania te wykonuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Adres strony internetowej http://www.zbiorki.gov.pl

 

 Impreza masowa

 


 

 Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 Zawiadomienie o imprezie

 
DO GÓRY