Zawiadomienia o zgromadzeniach


 

 Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

 


 

 Zawiadomienie o zgromadzeniu

 Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym

 Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia