Planowanie przestrzenne


 

 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 Ustalenie numeru porządkowego budynku

 Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

 


 

 Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z MPZP

 Wniosek o sporządzenie zgodności planowanego przedsięwzięcia

 

 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (po zm. 2016)

 Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego (po zm. 2016)

 Wniosek o warunki zabudowy (po zm. 2016)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP