Edukacja i sprawy społeczne


 

 Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego

 Wyprawka szkolna 2019 informacje ogólne

 

 


 

 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników - Wyprawka szkolna 2019

 Zgłoszenie młodocianego - druk

 Oświadczenie przy składaniu deminimis dla wspólnika spółki cywilnej

 Oświadczenie o kosztach i uzyskanej pomocy de minimis