A- A A+

Dotacje na prace przy zabytkach


 

 Uchwała nr L/579/2018 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy

 

 Wzór wniosku

 Gminna Ewidencja Zabytków

 
DO GÓRY