A- A A+

Wnioski o oszacowanie szkód suszowych

W związku z opracowanym i rapor tami nr 3 i 4 przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach inform uję, że dla okresu od 11 kwietnia do 20 czerwca 2019 roku na terenie m iasta i gminy Rawicz stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej.

Wobec powyższego rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach mogą składać wnioski w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w t erminie do 12 lipca 2019 roku.

W załączniku znajduje się wniosek do pobrania.

DO GÓRY