A- A A+

Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu

Od 2018 r. w Rawiczu działa Lokalny Klub Rodzinny. Klub powstał w ramach projektu "Dobry Start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120. Projekt jest realizowany przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindrgen w Poznaniu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.  Lokalnym koordynatorem Klubu w Rawiczu jest Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej. Klub mieści się w budynku Przedszkola nr 5 na ul. Sarnowskiej 9A. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Klubu i uczestnictwa w zajęciach.

 
DO GÓRY