A- A A+

Zasiłek dla opiekuna

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż od dnia 15.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_zasiłek_dla_opiekuna.pdf)Wniosek_o_zasiłek_dla_opiekuna.pdf[ ]159 kB

W najbliższą sobotę, 17 maja 2014 roku, rusza 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. Jest to jedyna impreza w Polsce, gdzie sportowcy amatorzy i zawodowcy rywalizują przez 24h jednocześnie na ośmiu różnych arenach sportowych.

 

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniach 16, 19, 20 oraz 22 maja odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w gminie Rawicz.

Szkolenie kadry nauczycielskiej zagranicą

Z początkiem kwietnia odbyło się szkolenie w ramach działań pod hasłem: "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w którym uczestniczyła nauczycielka języka niemieckiego w Gimnazjum w Sierakowie, Małgorzata Pięta.

Wycieczka gimnazjalistów do Gorlitz

Dzień 9 maja 2014 był bardzo ważnym wydarzeniem dla grupy uczniów z klas IIA, IIIA, IIIB, IIIC Gimnazjum w Sierakowie, którzy finalizowali swój roczny udział w programie "Multimedialne projekty językowe" prowadzonym przez nauczycielki języków obcych panią Urszulę Normann i panią Małgorzatę Pietę.

KOMUNIKAT

W związku z pojawieniem się plakatów zawierających m.in. następującą treść: „UWAGA MIESZKAŃCY! W dniu … o godz…. w …… odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAWICZ ….” Urząd miejski Gminy Rawicz informuje, że organizatorem tych spotkań nie jest Burmistrz Gminy Rawicz.

 

 

 

 

Znaleziono dwa psy

30 kwietnia znaleziono dwa psy rasy haski w rejonie ul. Ogrodniczej. Wczoraj na Rynku małego czarnego kundelka w czarno czerwonych szelkach - właścicieli prosimy o kontakt pod numerem telefonu 519 518 592

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje - burze z gradem od 14:00 do 20:00 dn. 07.05.2014 r.

 

Tydzień Bibliotek 2014

W dniach 8-16 maja 2014 roku odbywać się będzie "Tydzień Bibliotek 2014 z Rawicką Biblioteką Publiczną".

Załączniki:
Pobierz plik (Tydzień_Bibliotek.pdf)Tydzień_Bibliotek.pdf[ ]474 kB

12 kwietnia 2014 roku w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbyła się druga edycja koncertu charytatywnego "Wiosna budzi nadzieję. Koncert dla Michała".

Załączniki:
Pobierz plik (Sprawozdanie_koncert_MGórka.pdf)Sprawozdanie_koncert_MGórka.pdf[ ]48 kB
DO GÓRY