A- A A+

Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu

Od 2018 r. w Rawiczu działa Lokalny Klub Rodzinny. Klub powstał w ramach projektu "Dobry Start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120. Projekt jest realizowany przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindrgen w Poznaniu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.  Lokalnym koordynatorem Klubu w Rawiczu jest Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej. Klub mieści się w budynku Przedszkola nr 5 na ul. Sarnowskiej 9A. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Klubu i uczestnictwa w zajęciach.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[ ]587 kB

Nowe zasady programu Rodzina 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Komunikat w sprawie składania wniosków elektronicznych

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2019
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019

Skrócone godziny pracy Urzędu 26.06.

Informujemy, że w dniu 26.06. Urząd Miejski Gminy Rawicz pracuje w godzinach od 6:00 do 13:00 za wyjątkiem USC, który pracuje w godzinach 7:00-16:00

Wakacje 2019 w Gminie Rawicz

Przedstawiamy plan na wakacje 2019 w Gminie Rawicz.

Zmiana terminu odbioru odpadów

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje o zmianie terminu odbioru odpadów. Odbiór przypadający na 20 czerwca odbędzie się 21 czerwca.

Ukwiecona Gmina Rawicz 2019

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji konkursu "Ukwiecona Gmina Rawicz", rok 2019. Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji najbliższego otoczenia domowego (ogrodów, balkonów, tarasów, skwerów, parapetów zewnętrznych na elewacjach budynków itp.) oraz zakątków sołeckich (tereny zielone, miejsca spotkań mieszkańców, wizytówka wzi itp.) położonych na terenie Gminy Rawicz.

Wybory Ławników

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju o sądach powszechnych (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 52,60,125) odbędą się wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu oraz do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Lesznie. Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Miejskiej Gminy Rawicz do dnia 30 czerwca br. w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 - pokój 104 lub w Biurze Obsługi Klienta.
 

Ostrzeżenie meteorologiczne - upały

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie  o upałach drugiego stopnia na terenie powiatu rawickiego od godziny 12:00 dnia 10.06. do godziny 20:00 dnia 12.06.2019.

Temperatura maksymalna 29-33 stopni C, temperatura minimalna 19-21 stopni C.

 

DO GÓRY