A- A A+

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie  o burzach z gradem drugiego stopnia na terenie powiatu rawickiego od godz. 17:00 dnia 12.06. do godz. 06:00 dnia 13.06.2019.

Opady do 90 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h.

 

Wybory Ławników

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju o sądach powszechnych (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 52,60,125) odbędą się wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu oraz do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Lesznie. Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Miejskiej Gminy Rawicz do dnia 30 czerwca br. w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 - pokój 104 lub w Biurze Obsługi Klienta.
 

Ostrzeżenie meteorologiczne - upały

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie  o upałach drugiego stopnia na terenie powiatu rawickiego od godziny 12:00 dnia 10.06. do godziny 20:00 dnia 12.06.2019.

Temperatura maksymalna 29-33 stopni C, temperatura minimalna 19-21 stopni C.

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie zawiadamia, że na wniosek Pana Michała Baumgart pełnomocnika Gminy Rawicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Załączniki:
Pobierz plik (SUM Rawicz 19060710050.pdf)SUM Rawicz 19060710050.pdf[ ]411 kB

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem od godz. 18:00 dnia 06.06. do godz. 02:00 dnia 07.08.2018.

Opady do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

 

IX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz - 19 czerwca 2019 r.

IX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21.
 
W załączniku znajduje się planowany porządek obrad.
 
Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o IX Sesji.doc)Informacja o IX Sesji.doc[ ]736 kB

WKU - służba przygotowawcza

W związku  z  uruchomieniem służby  przygotowawczej  we  wrześniu  w  2019 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w  przyszłości  podjęcie  służby  zawodowej.  Szkolenie  jest  całkowicie  bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska.

Zaproszenie do wpółpracy przy realizacji Programu Mieszkanie Plus

Gmina Rawicz zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków wielorodzinnych w Rawiczu w ramach Programu Mieszkanie Plus na nieruchomości stanowiącej własność gminy Rawicz - teren po byłych ogródkach działkowych ul. Dworcowa i ul. Piłsudskiego. Test rynku jest etapem przed realizacyjnym ww. Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA PPP RAWICZ.odt)ANKIETA PPP RAWICZ.odt[ ]26 kB
Pobierz plik (mieszkanie plus.pdf)mieszkanie plus.pdf[ ]4610 kB
Pobierz plik (memorandum Rawicz.odt)memorandum Rawicz.odt[ ]29 kB

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przyjętą na rzecz Skarbu Państwa, przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848".

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (SUM Rawicz 19060413280.pdf)obwieszczenie wojewody wielkopolskiego[ ]495 kB

Harmonogram dyżurów aptek 2019

Prezentujemy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
W załączniku odpis harmonogramu z uchwały nr IX/82/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 maja 2019 r. 

DO GÓRY