IV Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

21 stycznia 2015 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

 

 
 
 
 
 
 
Porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Odczytanie porządku obrad sesji.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
V. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
 
VII. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Rawicz na 2015 r.
2/w sprawie rozpatrzenie skargi
3/w sprawie powołanie Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Rawickiej.
4/w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz.
 
VIII. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2015 - 2023. oraz  Uchwalenie Budżetu Gminy Rawicz na rok 2015.
 
IX. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
XI. Wolne głosy i wnioski.
XII. Zakończenie.
 
DO GÓRY