Stan ludności w Gminie Rawicz na dzień 30-06-2014

Stan ludności w Gminie Rawicz na dzień 30-06-2014

dane Wydziału Spraw Obywatelskich UMG Rawicz

Miejscowość

Łącznie

M

K

M/K [%]

Dąbrówka

210

104

106

49.52

Dębno Polskie

901

460

441

51.05

Folwark

158

74

84

46.84

Izbice

424

213

211

50.24

Kąty

92

43

49

46.74

Konarzewo

83

38

45

45.78

Krasnolipki

3

2

1

66.67

Krystynki

2

1

1

50.00

Łaszczyn

378

194

184

51.32

Łąkta

144

71

73

49.31

Masłowo

1 408

689

719

48.93

Masłowo-Warszewo

12

7

5

58.33

Rawicz

20 406

9 694

10 712

47.51

Sarnówka

251

110

141

43.82

Sierakowo

1 154

575

579

49.83

Sikorzyn

47

25

22

53.19

Słupia Kapitulna

917

451

466

49.18

Stwolno

182

84

98

46.15

Szymanowo

799

407

392

50.94

Ugoda

235

115

120

48.94

Wydawy

368

177

191

48.10

Załęcze

135

67

68

49.63

Zawady

227

118

109

51.98

Zielona Wieś

491

242

249

49.29

Żołędnica

455

233

222

51.21

Żylice

198

100

98

50.51

\ średnio:

29 680

14 294

15 386

48.16

Z czego:

 

 

 

 

Obszar miejski

20 406

9 694

10 712

47.51

Obszar wiejski

9 274

4 600

4 674

49.60

Sporządziła: Katarzyna Staśkiewicz

Dnia: 03.07.2014r.

DO GÓRY