Stan ludności w Gminie Rawicz na dzień 31-05-2014

Stan ludności w Gminie Rawicz na dzień 31-05-2014

dane Wydziału Spraw Obywatelskich UMG Rawicz

Miejscowość

Łącznie

M

K

M/K [%]

Dąbrówka

212

106

106

50.00

Dębno Polskie

898

458

440

51.00

Folwark

158

74

84

46.84

Izbice

427

215

212

50.35

Kąty

92

43

49

46.74

Konarzewo

83

38

45

45.78

Krasnolipki

3

2

1

66.67

Krystynki

2

1

1

50.00

Łaszczyn

378

194

184

51.32

Łąkta

144

71

73

49.31

Masłowo

1 406

687

719

48.86

Masłowo-Warszewo

12

7

5

58.33

Rawicz

20 412

9 698

10 714

47.51

Sarnówka

251

110

141

43.82

Sierakowo

1 153

576

577

49.96

Sikorzyn

47

25

22

53.19

Słupia Kapitulna

915

449

466

49.07

Stwolno

182

84

98

46.15

Szymanowo

800

408

392

51.00

Ugoda

233

114

119

48.93

Wydawy

367

177

190

48.23

Załęcze

135

67

68

49.63

Zawady

228

118

110

51.75

Zielona Wieś

493

242

251

49.09

Żołędnica

454

234

220

51.54

Żylice

198

100

98

50.51

∑ \ średnio:

29 683

14 298

15 385

48.12

Z czego:

 

 

 

 

Obszar miejski

20 412

9 698

10 714

47.51

Obszar wiejski

9 271

4 600

4 671

49.62

 

 

Sporządziła: Katarzyna Staśkiewicz

Dnia: 03.06.2014 r.

DO GÓRY