XLVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz - 24 stycznia 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ BURMISTRZA GMINY RAWICZ

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU (INWESTYCJE 2017)

 

Interpelacja nr 1 Marka Heinze
Odpowiedź na interpelację nr 1
 
Interpelacja nr 2 Andrzeja Zębika
Odpowiedź na interpelację nr 2
 
Interpelacja nr 3 Grażyny Kośmider
Odpowiedź na interpelację nr 3
 
Interpelacja nr 4 Zbigniewa Gąsiora
Odpowiedź na interpelację nr 4
 
Interpelacja nr 5 Zbigniewa Gąsiora
Odpowiedź na interpelację nr 5
 
Interpelacja nr 6 Karola Białeckiego
Odpowiedź na interpelację nr 6
 
Interpelacja nr 7 Karola Białeckiego
Odpowiedź na interpelację nr 7