Konkursy

Oferta z własnej inicjatywy - Cała Polska Biega

W związku ze złożeniem przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespołu Sportowe z siedzibą w Rawiczu oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 14.08.2018. do 20.08.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 13.08.2018.pdf)Treść oferty 13.08.2018.pdf[ ]879 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Dudziarz.eu

W związku ze złożeniem przez Fundację Dudziarz.eu z siedzibą w Lesznie oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu kultury zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 20.07.2018. do 27.07.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 20.07.2018.pdf)Treść oferty 20.07.2018.pdf[ ]976 kB

Oferta z własnej inicjatywy - wycieczka rowerowa seniorów

W związku ze złożeniem przez PTTK o/Rawicz oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 29.06.2018. do 6.07.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty PTTK.29.06.2018.pdf)Treść oferty PTTK.29.06.2018.pdf[ ]946 kB

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji i udziale w ligowych rozgrywkach siatkówki dziewcząt w sezonie 2018/2019. 
 
Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie nr 1058/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.) zamieszczamy w załączniku.
Termin składania ofert mija 17 lipca 2018 r. o godz. 15.00.
Ofertę można składać również poprzez generator eNGO.

PARTNERZY NGO

DO GÓRY