Listopadowe posiedzenie Rady Pożytku

14 listopada 2017 r. Rawicka Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała Program Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Następne posiedzenia Rady poświęcone będą opracowniu pakietu zmian do regulaminu pracy Rady oraz do sposobu zgłaszania i wybierania członków Rady przyszłej kadencji. Po opracowaniu propozycje zmian przedstawione zostaną Radzie Miejskiej Gminy Rawicz.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Opinia Rady.pdf)Opinia Rady.pdf[ ]169 kB

Wrześniowe posiedzenie Rady Pożytku

26 września odbyła się kolejna narada Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Głównym tematem narady było omówienie harmonogramu prac nad uchwaleniem Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Członkowie Rady zapoznali się również z zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz określającym terminy i formy przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych Programu Współpracy. Rada dyskutowała o głównych założeniach Programu oraz o priorytetowych zadaniach, które powinny znaleźć się w przyszłorocznym programie. Program Współpracy w jednym czasie zostanie przekazana do radnych Rady Miejskiej Gminy Rawicz oraz Rady Pożytku. Opiniowania Rady Pożytku jest obligatoryjna i będzie przekazana w odpowiednim czasie Radzie Miejskiej Gminy Rawicz. Kolejne spotkanie zaplanowano na 14 listopada. Najprawdopodobniej podczas listopadowej narady zostanie sformułowana wspomniana opinia.  

 

Sierpniowe posiedzenie Rady Pożytku

30 sierpnia 2017 roku odbyła się pierwsza po wakacjach narada Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członkowie Rady ustalili w pierwszej kolejności, że narady odbywać się będą w II półroczu br. raz w miesiącu. Powodem jest ożywiony okres planowania budżetu na 2018 rok oraz intensywne prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi, który obowiązywać ma w przyszłym roku. Jednocześnie Rada zapoznała się z realizacją Programu Współpracy za 2016 rok oraz stopniem zaawansowania realizacji tegorocznego Programu. Poza tym członkowie Rady ustalili harmonogram swojej pracy oraz zakres swoich obowiązków. 

Skład Prezydium Rady

W dniu 18 listopada 2016 r. podczas pierwszego posiedzenia Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkowie Rady wybrali spośród się skład Prezydium. Przewodniczącym Rady został Pan Waclaw Szymczak, jego Zastępcą został Pan Kazimierz Machowiak, a Sekretarzem Pan Michał Turski. Członkowie Rady zapoznali się również z Programem Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. Zaproponowano zmiany w Programie, które zostaną dopisane do Programu współpracy na 2018 rok. W załącznikach przedstawiamy pierwsze uchwały Rady. 

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY