Rada Działalności Pożytku Publicznego nowe zasady powoływania

21 grudnia 2018 roku weszła w życie uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.11.2018 r. w sprawie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Najważniejsze zmiany nastąpiły w trybie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały. Wkrótce Burmistrz ogłosi nabór kandydatów do Rady i określi termin głosowania.

Treść uchwały prezentujemy TUTAJ.

 

Posiedzenie Rady 9.10.2018 r.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji omówiony został projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożtyku Publicznego. Dokument, który prezentujemy w załączniku trafić ma na najbliższą sesję Rady Miejskiej Gminy Rawicz i na jego podstawie bedą wybierani i później działać kolejni członkowie Rady. Dyskusje nad zmianami, szczególnie w zakresie trybu powoływania członków Rady, odbywały się podczas posiedzeń obecnej Rady praktycznie od początku kadencji. Proponowane zmiany upraszczają procedurę wyboru członków Rady spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, a poza tym ułatwią pracę bieżącą.  

 

Posiedzenie Rady 18.09.2018 r.

Podczas wrześniowego spotkania członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekt Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Opinia Rady 18.09.2018.pdf)Opinia Rady 18.09.2018.pdf[ ]235 kB

Posiedzenie Rady 20.03.2018 r.

Podczas marcowego spotkania, w którym uczestniczyło 5 spośród 7 członków Rady, została omówiona realizacja Programu Współpracy w minionym roku. Członkowie Rady otrzymali sprawozdanie Burmistrza Gminy Rawicz z wykazem przekazanych w 2017 roku dotacji organizacjom pozarządowym na realizacje zadań publicznych.  

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY