Nowe szkolenia z zakresu fundraisingu

Zamek Rokosowo zaprasza NGO’sy na szkolenia z zakresu Fundraisingu, które realizowane są w ramach projektu "Działamy Razem wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy". Szkolenia realizowane są w formule dwóch 2-dniowych zjazdów. To w sumie 32 godziny szkoleniowe.

Konkurs na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Wojewoda Wielkopolski ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2015 roku. Ofertę należy dostarczyć do kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2015r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dofinansowanie wypoczynku 2015 r.”.
 

Przekaż 1 % podatku organizacjom z Rawicza

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i zastanawiacie się komu przekazać 1% Waszego podatku, skorzystajcie z naszej propozycji. Podajemy listę organizacji pozarządowych z Rawicza, którym możecie przekazać 1% podatku. Organizacje te znajdują się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) oraz w bazie organizacji pożytku publicznego na portalu ngo.pl. Do tego portalu prowadzą linki, z których dowiecie się więcej o naszych organizacjach.

 

Marcowa Kawiarenka NGO

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu Kawiarenka NGO. Odbędzie się ono dzisiaj tj. 24.03. o godzinie 19:00. Tematem marcowej kawiarenki będzie inicjatywa lokalna. Miejscem spotkania jest Kawiarnia Artystyczna "W Starym Kinie" w rawickim Domu Kultury. Zapraszamy tradycyjnie przedstawicieli zarówno stowarzyszeń, jak i grup nieformalnych.
 
 

Konkurs mikrodotacje "Wielkopolska Wiara"

Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Polecamy zapoznać się z informacjami zawartymi w załączniku. Termin składania wniosków (tylko przez generator) upływa z dniem 17 kwietnia 2015 roku do godziny 15.00.
 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY