Starostwo ogłosiło nabór członków komisji konkursowych

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Rawiczu ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego. Więcej informacji na stronie Powiatu.
 

Wyniki głosowania do RGRDPP

Informacja o wynikach wyborów - głosowania na kandydatów rawickich organizacji pozarządowych do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, kadencja 2016 - 2018
 
W wyborach:
zgłoszono 3 kandydatów po jednym z 3 z 4 list wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Otwarte spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na otwarte spotkanie konsultacyjne Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2015 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

26 października Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Nowa regulacja stara się wyjść naprzeciw zgłaszanym od lat przez organizacje pozarządowe postulatom zmian prawnych ułatwiających zakładanie i funkcjonowanie stowarzyszeń. 
 

Głosowanie na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza listę kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rawicz do oddawania głosów w zarządzonych wyborach na członków Rady.
 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY