Zaktualizuj dane swojej Organizacji

W załączniku zamieszczamy formularz, dzięki któremu mogą Państwo zaktualizować dane swojej organizacji w naszej bazie adresowej. Wraz z formularzem można przesłać również logo organizacji. Formularz można przesłać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

Załączniki:
Pobierz plik (Karta zgłoszeniowa dane adresowe.pdf)Karta zgłoszeniowa dane adresowe.pdf[ ]120 kB

Starostwo ogłosiło nabór członków komisji konkursowych

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Rawiczu ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego. Więcej informacji na stronie Powiatu.
 

Wyniki głosowania do RGRDPP

Informacja o wynikach wyborów - głosowania na kandydatów rawickich organizacji pozarządowych do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, kadencja 2016 - 2018
 
W wyborach:
zgłoszono 3 kandydatów po jednym z 3 z 4 list wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Otwarte spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na otwarte spotkanie konsultacyjne Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2015 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

26 października Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Nowa regulacja stara się wyjść naprzeciw zgłaszanym od lat przez organizacje pozarządowe postulatom zmian prawnych ułatwiających zakładanie i funkcjonowanie stowarzyszeń. 
 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY