Ocena wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej w I naborze

W dniu 25 kwietnia 2016 roku Burmistrz Gminy Rawicz dokonał oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy loklanej złożonych do 31 marca 2016 roku. Poniżej prezentujemy listę zadań wraz z protokołem, który stanowi załącznik.  

Załączniki:
Pobierz plik (protokół wraz z listą zadań.pdf)protokół wraz z listą zadań.pdf[ ]731 kB

Konsultacje wprowadzenia zmian do Programu Współpracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrz Gminy Rawicz uruchomił proces otwartych konsultacji społecznych propozycji zmian do Programu Współpracy. Konsultacje odbywają się poprzez umieszczenie na stronie internetowej projektu uchwały wraz z formularzem elektronicznym. Konsultacje trwają od 28 do 13 maja 2016 r. Uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu można zgłaszać osobiście lub e-mailowo poprzez załączony formularz elektroniczny na adres promocja@rawicz.pl 

 

Rozstrzygnięcie konkursu pomoc społeczna i kultura

W dniu 22 marca 2016r. Burmistrz Gminy Rawicz zdecydował o podziale środków dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresach: pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych, działalności na rzecz osób starszych, promocji i organizacji wolontariatu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Decyzja została podjęta na podstawie opinii komisji konkursowej, która obradowała w dniach 17 i 21 marca br. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 341/2016 z dnia 22.03.2016r.
 
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 341 II edycja.pdf)Zarządzenie 341 II edycja.pdf[ ]898 kB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert II CZĘŚĆ

Burmistrz Gminy Rawicz 18 lutego 2016 roku ogłosił II część otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 roku. Termin składania ofert to 10 marca 2016 roku

 

Rozstrzygnięcie konkursu - wychowanie patriotyczne

W dniu 3 lutego 2016r. Burmistrz Gminy Rawicz zdecydował o podziale środków dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Decyzja została podjęta na podstawie opinii komisji konkursowej, która obradowała w dniu 21 stycznia br. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 313/2016 z dnia 3.02.2016r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 313.pdf)Zarządzenie 313.pdf[ ]360 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY