Kluby Aktywności Lokalnej - spotkanie edukacyjne

W imieniu Centrum PISOP i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu informujemy, że w dniu 3 października o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie edukacyjne dotyczące Klubów Aktywności Lokalnej, które mają  powstać w gminie Rawicz w ramach projektu konkursowego "Postaw na TAK", realizowanego przez obie instytucje w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2018r.
 

Spotkanie dedykowane jest do potencjalnych zainteresowanych założeniem takiego Klubu, zgodnie z założeniem, że działania projektowe będą wspierać społeczności, na terenie których działają grupy nieformalne lub takie działania planują rozpocząć.

W załączeniu znajdują się informacja ogólna i formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej.

Bezpłatne warsztaty dla organizacji

Spora część energii działaczy organizacji przeznaczana jest na kwestie formalne oraz pozyskiwanie pieniędzy na działania. Teraz dzięki wsparciu specjalistów może okazać się to znacznie prostsze. 

Konsultacje społeczne Programu Współpracy na 2017 rok

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
 

Rozstrzygnięcie konkursu - rozwój wspólnot i społeczności loklanych

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Burmistrz Gminy Rawicz zlecił Stowarzyszeniu Centrum PISOP z siedzibą w Lesznie realizację zadania publicznego z zakresu dzialalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 447/2016 z dnia 23 sierpnia br. 

 

Treść Zarządzenia

Ocena wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej w II naborze

W dniu 8 sierpnia 2016 roku Burmistrz Gminy Rawicz dokonał oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy loklanej złożonych do 31 lipca 2016 roku. Poniżej prezentujemy listę zadań wraz z protokołem, który stanowi załącznik. Zobacz załącznik

PARTNERZY NGO

DO GÓRY